เตรียมการจัดงานเกษียณท่านกำนัน นิโซะ นิกะจ

เตรียมการจัดงานเกษียณท่านกำนัน นิโซะ นิกะจิ กำนันตำบลเกาะจัน
วันเสาร์ที่7 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00น.เป็นต้นไป โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน. ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ
มอบของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 60

วันนี้ 12 มค.60 อบต.เกาะจัน โดยปลัดอบต.เกาะจัน พร้อมทีมงานเป็นตัวแทนมอบของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 60 ให้สถานีตำรวจภูธรมายอ, โรงเรียนบ้านแขนท้าวและโรงเรียนบ้านเกาะจัน ...

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

โครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรม

โครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2559

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง