โครงการวันผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กกำพร้าตำบลเกาะจัน ครั้งที่ 10


โครงการวันผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กกำพร้าตำบลเกาะจัน ครั้งที่ 10

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน


ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน