มอบของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 60

วันนี้ 12 มค.60 อบต.เกาะจัน โดยปลัดอบต.เกาะจัน พร้อมทีมงานเป็นตัวแทนมอบของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 60 ให้สถานีตำรวจภูธรมายอ, โรงเรียนบ้านแขนท้าวและโรงเรียนบ้านเกาะจัน ...

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน