เตรียมการจัดงานเกษียณท่านกำนัน นิโซะ นิกะจ

เตรียมการจัดงานเกษียณท่านกำนัน นิโซะ นิกะจิ กำนันตำบลเกาะจัน
วันเสาร์ที่7 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00น.เป็นต้นไป โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน. ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ